Chỉ đạo điều hành

Thông báo về việc dự án đầu tư chấm dứt hoạt động tại khu công nghiệp Tâm Thắng, tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 21/05/2021 | 02:35  | cms-view-count: 36053

Ngày 13/11/2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 831/QĐ-BQLKCN về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư "Nhà máy sản xuất thép xây dựng" do Công ty TNHH MTV Long Bình Đắk Nông làm chủ đầu tư tại tại Lô CN17, khu công nghiệp Tâm Thắng, tỉnh Đắk Nông. Hiện nay, toàn bộ văn phòng, nhà xưởng, hàng rào và các công trình liên quan khác thuộc dự án đầu tư nêu trên đã được Công ty TNHH MTV Long Bình Đắk Nông chuyển nhượng cho Công ty TNHH Hoàng Sa theo hợp đồng mua bán số LB-HS112020 ngày 23/11/2020. Đến ngày 20/4/2021, Công ty TNHH Hoàng Sa chuyển nhượng toàn bộ tài sản đã mua của Công ty TNHH MTV Long Bình Đắk Nông cho Công ty Cổ phần bao bì Đại Lục theo Hợp đồng chuyển nhượng số 20.4/HĐCNQSDĐ,TSGLD ngày 20/4/2021. Hiện tại, Công ty Cổ phần bao bì Đại Lục đang lập hồ sơ đăng ký đầu dự án tại khu công nghiệp Tâm Thắng (mua toàn bộ tài sản tại Lô CN17 để thực hiện dự án đầu tư).

Để bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông thông báo đến các tổ chức, nhân có liên quan để biết. Trường hợp nếu có tranh chấp đối với tài sản nêu trên thì liên hệ, làm việc trực tiếp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông để phối hợp giải quyết theo quy định; thời hạn để cá nhân, tổ chức liên hệ, làm việc kể từ ngày 21/5/2021 đến hết ngày 15/6/2021; quá thời hạn nêu trên, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông sẽ thực hiện thủ tục đầu tư cho Công ty Cổ phần bao bì Đại Lục theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Chi tiết thông báo 437/TB-BQLKCN gửi kèm theo.