Chỉ đạo điều hành

Công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư: dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhân Cơ 2, tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 20/05/2021 | 02:50  | cms-view-count: 57822

Ngày 19/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 2443/UBND-KTN về việc công bố thông tin dự án đầu tư khu công nghiệp Nhân Cơ 2.

I. NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhân Cơ 2.
2. Mục tiêu dự án: Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhân Cơ 2 nhằm thu hút các dự án hỗ trợ cho công nghiệp khai thác, chế biến bô-xít, điện phân nhôm và sản xuất các sản phẩm sau nhôm; các dự án có nguồn nguyên liệu đầu vào là nhôm; các dự án công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.
3. Quy mô dự án: 400 ha.
4. Địa điểm thực hiện dự án: Khu công nghiệp Nhân Cơ 2, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam.
5. Vốn đầu tư của dự án: 4.222,64 tỷ đồng
6. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư hoặc từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
7. Tiến độ thực hiện dự án: 05 năm, kể từ ngày được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư hoặc từ ngày được được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

II. THÀNH PHẦN, NỘI DUNG VÀ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ

1. Thành phần, nội dung hồ sơ:
- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư: Theo mẫu A.I.1 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKH ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư. 
- Đề xuất dự án đầu tư: Theo mẫu A.I.3 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKH ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.
- Báo cáo thuyết minh năng lực của nhà đầu tư, bao gồm: năng lực tài chính (vốn tự có của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc của tổ chức tín dụng), kinh nghiệm thực hiện dự án, cam kết về tiến độ triển khai dự án và các nội dung có liên quan khác và tài liệu chứng minh (nếu có). 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có chứng thực)
2. Số lượng hồ sơ: 08 bộ.

III. THỜI GIAN, NƠI NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian nhận hồ sơ: 
Kể từ 07 giờ ngày 15/5/2021 đến 17 giờ ngày 15/6/2021. Sau thời hạn trên, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông ngừng tiếp nhận hồ sơ.
2. Nơi nhận hồ sơ: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông.
Địa chỉ: Đường Nơ Trang Lơng, tổ Dân phố 4, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
3. Hỗ trợ, hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký tham gia dự án: 
Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông; điện thoại liên hệ: 02613.546723, email: bqlkcn@daknong.gov.vn.

Chi tiết tại Công văn số 2443/UBND-KTN kèm theo.