Chuyên mục cải cách hành chính

Diễn đàn Đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuyển đổi số

cms-publish-date 14/11/2022 | 13:48 PM  | cms-view-count: 6981
Ngày 09/11/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tập đoàn Meta tổ chức Diễn đàn Đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuyển đổi số.

Chuyển đổi số - Giải pháp đột phá để Ðắk Nông phát triển

cms-publish-date 14/11/2022 | 02:06 PM  | cms-view-count: 10736
Đắk Nông vừa tổ chức khai trương Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh (IOC). IOC được đánh giá là một trong những giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số (CĐS) hiệu quả trên địa bàn tỉnh

Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III/2022

cms-publish-date 20/09/2022 | 09:40 AM  | cms-view-count: 1639
I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1. Về công bố, công khai TTHC: - Tình hình, kết quả tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố trong kỳ báo cáo: Không. - Thường...

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III/2022

cms-publish-date 01/07/2022 | 09:38 AM  | cms-view-count: 2776
I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1. Về công bố, công khai TTHC: Tham mưu UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban...

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 - 2025

cms-publish-date 14/11/2022 | 10:39 AM  | cms-view-count: 4908
Ngày 11/11/2022, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 và đẩy mạnh...

Thủ tướng: Trong lúc khó khăn này, cần khơi thông các nguồn lực, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp

cms-publish-date 19/10/2022 | 03:36 PM  | cms-view-count: 11853
Sáng 19/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo. Thủ tướng nhấn mạnh, trong lúc khó khăn, thách thức này, cần...

Về việc hướng dẫn tra cứu bằng mã QR Code

cms-publish-date 12/09/2022 | 08:41 AM  | cms-view-count: 10143
Về việc hướng dẫn tra cứu bằng mã QR Code và thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông

Phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ

cms-publish-date 05/09/2022 | 09:58 AM  | cms-view-count: 1232
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 về phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ.

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

cms-publish-date 22/07/2022 | 03:06 PM  | cms-view-count: 1440
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu chung của Chương trình nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính dân...

triển khai thực hiện Kế hoạch 237/KH-UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh

cms-publish-date 11/05/2022 | 04:43 PM  | cms-view-count: 1573
Thực hiện Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về thực hiện Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số...

Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính Quý 1 năm 2022

cms-publish-date 18/03/2022 | 08:37 AM  | cms-view-count: 2028
Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính Quý 1 năm 2022 File đính kèm

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

cms-publish-date 18/03/2022 | 08:35 AM  | cms-view-count: 3297
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 File đính kèm

Báo cáo cải cách hành chính năm 2021

cms-publish-date 10/12/2021 | 02:39 PM  | cms-view-count: 27998
File đính kèm

Báo cáo phòng, chống tham nhũng năm 2020

cms-publish-date 30/08/2021 | 03:53 PM  | cms-view-count: 54275
Báo cáo phòng, chống tham nhũng năm 2020 File kèm theo

Kế hoạch cải cách hành chính của Ban Quản lý các khu công nghiệp, giai đoạn 2021 – 2025

cms-publish-date 30/08/2021 | 03:39 PM  | cms-view-count: 45546
Ngày 26/8/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ban hành Kế hoạch số 849/KH-BQLKCN Về cải cách hành chính của Ban Quản lý các khu công nghiệp, giai đoạn 2021 – 2025. Mục tiêu: Thực...

Công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

cms-publish-date 30/07/2021 | 02:54 PM  | cms-view-count: 40495
Ngày 29/7/2021, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1122/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ...

Quyết định về việc phê duyệt danh mục TTHC cắt giảm thời gian so với quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giải quyết năm 2021

cms-publish-date 30/07/2021 | 02:44 PM  | cms-view-count: 38016
Ngày 29/7/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1121/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục TTHC cắt giảm thời gian so với quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giải quyết năm 2021. Chi...

Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030

cms-publish-date 30/07/2021 | 02:42 PM  | cms-view-count: 35695
Xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách nền hành chính nhà nước, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020...

Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông năm 2021

cms-publish-date 19/05/2021 | 09:13 AM  | cms-view-count: 24177
Ngày 14 tháng 4 năm 2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Kế hoạch số 300/KH-BQLKCN duy trì, cải tiến việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO...

Triển khai Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021

cms-publish-date 23/04/2021 | 02:33 PM  | cms-view-count: 25796
Với mục tiêu tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện CCHC của cán bộ quản lý các cấp; cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực...