Chuyên mục cải cách hành chính

Nộp Hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Nông năm 2024
Ngày đăng 13/05/2024 | 08:55  | View count: 657

Ban Quản lý các khu công nghiệp nhận Công văn số 79/TB-SKHCN ngày 10/5/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ về thông báo nộp Hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Nông năm 2024

Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai đến các doanh nghiệp khu công
nghiệp để nộp Hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp
sáng tạo tỉnh Đắk Nông năm 2024, thành phần hồ sơ như sau:

1. Đơn đăng ký tham gia;
2. Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp
vừa và đề xuất nhu cầu hỗ trợ;

3. Thuyết minh nội dung đề nghị hỗ trợ;
4. Giấy phép kinh doanh (Photo công chứng);
5. Giấy chứng nhận đạt giải các cuộc thi khởi nghiệp (Photo nếu có).
Thời gian nộp hồ sơ: đến hết ngày 30/6/2024
Mọi thắc mắc doanh nghiệp liên hệ Sở Khoa học và Công nghệ (Ông: Nguyễn
Đức Tân – Trưởng phòng quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ, số điện thoại:
0914.160.027).

Tải Công văn tại đây!

BTT