Đảng - Đoàn thể

Các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp
Ngày đăng 12/11/2020 | 09:28  | View count: 16261

1. Các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp

Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Chi tiết file đính kèm

Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc Ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông

Chi tiết file đính kèm

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ lĩnh vực đấu thầu; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chi tiết file đính kèm

Quyết định 1270/QĐ-UBND ngày 5/8/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện

Chi tiết file đính kèm

Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định trình tự thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông đối với dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách do UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư gắn với Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Chi tiết file đính kèm

Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc công  bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chi tiết file đính kèm

2. Danh mục thủ tục hành chính tư vấn, hỗ trợ miễn phi:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được tư vấn, hỗ trợ, liên hệ trực tiếp Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, số điện thoại: 02613 702 777 hoặc 0905 290 111 (Mr Dũng), email: ipcdaknong@gmail.com, địa chỉ: đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (kèm theo phụ lục 01 và 02)

File phụ lục 1; file phụ lục 2

- Về lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp: liên hệ ông Trần Đức Toàn, số điện thoại: 0914 486 856, email: toantd.skh@gmail.com. 

- Về lĩnh vực hoạt động xúc tiến đầu tư, du lịch: liên hệ ông Đỗ Thanh Hạnh, số điện thoại: 0918 700 688, email: nguyenhanh612@gmail.com.

3. Nơi tiếp nhận hồ sơ: 

Trung tâm Hành chính công - Số 01, đường Điểu Ong, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Số điện thoại: 02613 838 838; website: https://dichvucong.daknong.gov.vn.