Đảng - Đoàn thể

Học Bác để trưởng thành hơn
Ngày đăng 06/11/2020 | 20:28  | View count: 13816

Cán bộ, đảng viên Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông luôn luôn coi trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt sâu sắc Chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản lý luận quý báu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.
Ngày 07/5/2020, Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đã đề ra Nghị quyết, các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, đã xác định mục tiêu, phương hướng chung, đó là:
Tiếp tục xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ và đội ngũ đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn thực hiện phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xây dựng tổ chức bộ máy trong cơ quan tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Về phát triển các khu công nghiệp, phấn đấu năm 2025, tỉnh Đắk Nông có 03 khu công nghiệp (Tâm Thắng, Nhân Cơ và Nhân Cơ 2) đi vào hoạt động chính thức với diện tích là 727,19ha, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa; sớm hình thành chuỗi sản xuất từ khai thác, chế biến bô-xít, điện phân nhôm, sản xuất các sản phẩm sau nhôm và các ngành công nghiệp phụ trợ khác.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông luôn luôn nâng cao tinh thần độc lập tự chủ, tự cường; nhận thức đầy đủ vị trí của vấn đề đạo đức, thường xuyên tự giác, nỗ lực, học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Hằng năm, Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt các buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong mỗi buổi sinh hoạt, sau khi nghe đại diện cấp ủy trình bày báo cáo chuyên đề, đảng viên và quần chúng trong Chi bộ đã tích cực thảo luận, mạnh dạn đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm tăng cường mối đoàn kết nội bộ, tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng chi bộ, cơ quan, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  
Đảng viên chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông cũng tích cực tham gia Hội thi kể chuyện về gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và đã gửi đến câu chuyện xúc động về chị Trương Thị Thanh Tâm, chủ nhiệm Câu lạc bộ Chuyên biệt Thiện Tâm tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Câu chuyện xúc động ấy đã gây dấu ấn mạnh mẽ và xúc động đến chính bản thân mỗi đảng viên, qua đó giúp bản thân tự nhìn lại mình để phấn đấu hơn nữa, hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
Học Bác không xa xôi đâu mà gần lắm, đó là những hoạt động đời thường và trong công tác của người. Ở mỗi vị trí, tùy vào trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình làm tốt công việc được giao, quan hệ mật thiết với dân, với đồng nghiệp cũng chính là học theo phong cách của Người rồi. Trong mỗi buổi sinh hoạt Chi bộ, các đồng chí đảng viên lại được xem những thước phim tư liệu về Bác, được nghe các đồng chí mình kể những mẫu chuyện hay về Bác để cùng nhau suy ngẫm và học tập. Bên cạnh đó, nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng theo định hướng của cấp uỷ chi bộ, cơ quan Đảng cấp trên nên mỗi cán bộ, đảng viên luôn ý thức được việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, tự giác của mỗi người; đã nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, ý thức, trách nhiệm đối với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi bộ, cơ quan và các đoàn thể vững mạnh./.

Đinh Thị Phương - BQLKCN