Thông tin về đầu tư

Triển khai Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ

cms-publish-date 12/01/2021 | 10:07 AM  | cms-view-count: 621
Ngày 14/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, Nghị định có 11 Chương, 115 Điều, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện...

Một số hướng dẫn triển khai Luật đầu tư năm 2020

cms-publish-date 12/01/2021 | 09:40 AM  | cms-view-count: 568
Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (sau đây gọi là Luật Đầu tư năm 2020). Hiện...

Khai trương Trang thông tin chính thức Bộ luật Lao động năm 2019

cms-publish-date 08/01/2021 | 03:02 PM  | cms-view-count: 948
Ngày 04/01/2021, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khai trương trang thông tin điện tử Bộ luật Lao động năm 2019 tại địa chỉ: http://boluatlaodong2019.molisa.gov.vn/ . Một số hình...

Đảm bảo an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội xuân năm 2021

cms-publish-date 08/01/2021 | 09:34 AM  | cms-view-count: 995
Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần, thời gian nghỉ Tết thường kéo dài, đồng thời sau Tết là mùa lễ hội diễn ra trên địa bàn tỉnh, nhiều lễ hội kéo dài với hàng ngàn lượt khách tham dự. Đây cũng...

Tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021

cms-publish-date 05/01/2021 | 09:16 AM  | cms-view-count: 1730
Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, khu vực và trên thế giới, bao gồm một số nước có công dân tỉnh Đắk Nông hiện đang sinh sống, học tập và lao động....

Triển khai Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

cms-publish-date 05/01/2021 | 09:01 AM  | cms-view-count: 1662
Ngày 30/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP, Nghị định có 04 Chương, 30 Điều, quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý...

Triển khai Luật Đầu tư năm 2020

cms-publish-date 15/12/2020 | 09:13 AM  | cms-view-count: 8700
Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01...

Công bố bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Nhân Cơ 2 vào Quy hoạch tổng thể phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2020

cms-publish-date 02/12/2020 | 03:14 PM  | cms-view-count: 12826
Ngày 23 tháng 9 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Văn bản số 1293/TTg-CN về việc bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Nhân Cơ 2 vào quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp ở Việt...

Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

cms-publish-date 19/11/2020 | 08:55 AM  | cms-view-count: 13761
Ngày 07/9/2020, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 473/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu là chuyển đổi số...

Danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2020 - 2025

cms-publish-date 19/11/2020 | 08:25 AM  | cms-view-count: 12385
Ngày 18/11/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1731/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông,...

Bổ sung khu công nghiệp Nhân Cơ 2 vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam

cms-publish-date 05/10/2020 | 10:55 AM  | cms-view-count: 39521
Với mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp bô xít của Tây Nguyên nói riêng và của cả nước nói chung, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định phát...

Các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp

cms-publish-date 12/11/2020 | 09:28 AM  | cms-view-count: 9884
1. Các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục thủ tục hành...

Khảo sát thực địa khu công nghiệp Nhân Cơ 2

cms-publish-date 23/10/2020 | 10:01 AM  | cms-view-count: 19632
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 5160/UBND-KTN ngày 08 tháng 10 năm 2020 và Công văn số 5256/UBND-KTN ngày 13 tháng 10 năm 2020; trên cơ sở đề nghị của Công ty Cổ...

Công bố và bãi bỏ một số thụ tục hành chính thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

cms-publish-date 02/09/2020 | 09:15 AM  | cms-view-count: 30345
Ngày 28/8/2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1327/QĐ-BKHĐT Công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)...

Cắt giảm điều kiện kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

cms-publish-date 25/08/2020 | 08:17 AM  | cms-view-count: 26925
Ngày 13/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông Trần Xuân Hải đã ký Công văn 4136 chỉ đạo cắt giảm điều kiện kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh. ...