Thông tin về đầu tư

Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV hoàn thành vượt mức kế hoạch
Ngày đăng 26/12/2022 | 10:41  | View count: 61643

Chiều ngày 23/12, Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV (DNA) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và Hội nghị người lao động năm 2023.

Năm 2022, mặc dù hoạt động sản xuất còn gặp nhiều khó khăn nhưng DNA đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Sản lượng Alumin quy đổi ước thực hiện đạt và vượt kế hoạch năm 2022. Tất cả các chỉ tiêu tiêu hao đều thấp hơn so với kế hoạch năm. Doanh thu khoáng sản đạt trên 3.509 tỷ đồng, đạt gần 128% so với kế hoạch năm, gần bằng 120% so với năm 2021. Lợi nhuận giao khoán ước thực hiện là 103 tỷ đồng, cao hơn so với kế hoạch được giao 10 tỷ đồng. Công ty nộp ngân sách 401 tỷ đồng. Tiền lương bình quân người lao động năm 2022 gần 14 triệu đồng/người/tháng, tăng 17,7% so với kế hoạch và 2,2% so với năm 2021.

Giám đốc DNA tặng giấy khen cho các tập thể xuất sắc trong năm 2022

Trong năm 2022, DNA cũng đã làm tốt công tác an sinh xã hội, ủng hộ chi phí giúp đỡ những gia đình chính sách, đồng bào nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng trường học, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam…, với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Lãnh đạo TKV tặng cờ thi đua trong công tác chăm lo đời sống người lao động cho DNA

Năm 2023, bên cạnh nỗ lực hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, DNA tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt để bảo đảm khai trường sản xuất. Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, công tác giao khoán, quản trị chi phí. Công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động; hoạt động điều hành sản xuất nhằm tiết giảm các chỉ tiêu tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu chính.. cũng sẽ được công ty chú trọng thực hiện tốt.

Theo báo Đắk Nông điện tử