Thông tin về đầu tư

Tổng kết thi đua khen thưởng năm 2022 và ký kết giao ước năm 2023 khối thi đua Ban Quản lý các khu công nghiệp, Khu Kinh tế, Khu Công nghệ cao các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung
Publish date 10/01/2023 | 08:45  | View count: 23919

Ngày 6/01/2023, tại thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung gồm 11 tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Đà Nẵng và Khánh Hòa tổ chứ tổng kết thi đua năm 2022 và ký kết giao ước năm 2023.

  

Toàn cảnh Hội nghị

Đến dự Hội nghị  có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa ông Lê Hữu Hoàng, các đồng chí đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách thi đua của các cơ quan trong khối thi đua Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa ông Lê Hữu Hoàng chứng kiến ký giao ước thi đua, đại diện BQLKCN tỉnh Đắk Nông ông Lê Hoàng bên phải ký giao ước thi đua năm 2023

Năm 2022 là năm khó khăn do đại dịch Covid, tuy nhiên, các đơn vị trong khối đã cố gắng nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị do UBND tỉnh giao. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị trong khối luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung, nỗ lực, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ được giao; xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Đối với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông tham mưu UBND tỉnh nhiều chủ trương về quy hoạch, quản lý KCN thể hiện trên các lĩnh vực đã thu hút 03 dự án đầu tư vào khu công nghiệp Tâm Thắng với tổng số vốn đầu tư là 367,1 tỷ đồng, diện tích đất thuê lại 9,49 ha, gồm: Dự án Nhà máy sản xuất cà phê hoà tan chất lượng cao của Công ty Cổ phần Fine Robusta Việt Nam (vốn đầu tư:  59,17 tỷ đồng; diện tích đất thuê lại: 1,6 ha); Dự án Nhà máy sản xuất phân bón Đức Giang - Đắk Nông (vốn đầu tư: 300 tỷ đồng; diện tích đất thuê lại: 7,74 ha); Dự án Nhà máy sản xuất bánh tráng xuất khẩu (vốn đầu tư 8 tỷ, diện tích đất thuê lại là 0,28 ha); điều chỉnh 07 dự án với số vốn tăng thêm là 96 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm năm 2022 là 453,1 tỷ đồng. So với năm 2021 tăng 15,6% về diện tích (9,49/8,21) và tăng 117,1% về vốn đăng ký đầu tư (453,1/163,3 tỷ đồng). Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 43 dự án đầu tư (03 dự án có vốn đầu tư nước ngoài) với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 18.421,8 tỷ đồng, vốn thực hiện 3.817,6 tỷ đồng; trong đó, 34 dự án đã đi vào hoạt động, 10 dự án đang triển khai thực hiện. Tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp Tâm Thắng đạt 94,6%, Nhân Cơ đạt 86,5%. Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 hoàn thiện hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

T Cường