Chỉ đạo điều hành

Tăng cường công tác phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh
cms-publish-date 02/12/2020 | 03:29  | cms-view-count: 29849

Trước tình hình dịch Covid-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp, số trường hợp mắc liên tục gia tăng. Tình hình trong nước sau một thời gian khá dài chưa có ca lây nhiễm trong cộng đồng, nên đã xuất hiện tình trạng chủ quan, lơi lỏng các biện pháp phòng, chống dịch. Đến chiều ngày 30/11/2020, đã có trường hợp mắc Covid-19 lây nhiễm từ người cách ly tại Thành phố Hồ Chí Minh (địa phương có lưu lượng giao thông rất lớn với tỉnh ta). Ngày 01/12/2020 UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 6214/UBND-KGVG chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; Theo đó, yêu cầu các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện quyết liệt một số nội dung sau:

1. Kích hoạt lại hệ thống phòng, chống dịch các cấp, luôn sẵn sàng đảm bảo đáp ứng nhanh, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch khi có dịch bệnh xảy ra, không để lây lan ra cộng đồng.

2. Tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất, không được chủ quan, lơ là; gắn với trách nhiệm người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. 

3. Thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng, đặc biệt là tại các cơ sở y tế, chợ, siêu thị, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng, nhà máy, xí nghiệp… Các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch ở người tỉnh Đắk Nông.

4. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, cơ sở vi phạm; xử lý các cá nhân vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế và Công văn số 6102/UBND-KGVX ngày 25/11/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 117/2020/NĐ-CP.

Có  file Văn bản 6214/UBND-KGVG kèm theo