Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023

Publish date 01/02/2023 | 13:54 PM  | View count: 27115
Lịch tiếp công dân tại đây! BTT  

Lịch Tiếp công dân

Publish date 25/07/2022 | 09:21 AM  | View count: 11871
1. Lịch tiếp công dân a) Tiếp công dân thường xuyên: Chánh văn phòng Ban thực hiện công tác tiếp công dân khi có phát sinh và tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu...

Báo cáo tình hình đăng tải các thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Publish date 13/05/2022 | 02:46 PM  | View count: 7631
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo tình hình đăng tải các thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, tháng 5/2022, từ ngày 15/4...

Lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2022

Publish date 31/03/2022 | 04:07 PM  | View count: 10681
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo lịch tiếp công dân tháng 04 năm 2022, cụ thể như sau: 1. Lịch tiếp công dân.  a. Lãnh đạo Ban tiếp công dân định kỳ:Lãnh đạo Ban Quản lý các...

Lịch tiếp công dân tháng 3 năm 2022

Publish date 01/03/2022 | 09:54 AM  | View count: 10615
File đính kèm

Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2022

Publish date 03/01/2022 | 09:07 AM  | View count: 23798
Lịch tiếp công dân tháng 01/2022 File đính kèm

Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2021

Publish date 06/12/2021 | 08:06 AM  | View count: 34619
Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2021 file đính kèm

Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2021

Publish date 01/11/2021 | 01:33 PM  | View count: 55928
Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2021  File kèm theo

Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2021

Publish date 29/09/2021 | 10:19 AM  | View count: 58328
Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2021 File đính kèm

Lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2021

Publish date 07/09/2021 | 08:03 AM  | View count: 55042
Lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2021. Chi tiết file đính kèm

Lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2021

Publish date 30/07/2021 | 02:39 PM  | View count: 40097
Lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2021 Chi tiết file đính kèm

Lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2021

Publish date 29/06/2021 | 03:53 PM  | View count: 26605
Lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2021.  Chi tiết file kèm theo

Lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2021

Publish date 31/05/2021 | 09:33 AM  | View count: 27911
Lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2021.

Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2021

Publish date 04/05/2021 | 09:25 AM  | View count: 20876
Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2021 chi tiết file đính kèm

Lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2021

Publish date 26/03/2021 | 03:30 PM  | View count: 35852
Chi tiết file đính kèm

Lịch tiếp công dân tháng 02-2021

Publish date 01/02/2021 | 09:04 AM  | View count: 42124
Lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2021 kèm theo.

Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2021

Publish date 29/12/2020 | 10:31 AM  | View count: 25759
Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2021 (chi tiết file kèm theo)

Lịch tiếp công dân tháng 12-2020

Publish date 30/11/2020 | 03:11 PM  | View count: 26578
Lịch tiếp công dân tháng 12-2020 file đính kèm

Lịch tiếp công dân tháng 11-2020

Publish date 06/11/2020 | 08:59 PM  | View count: 9135
Lịch tiếp công dân tháng 11-2020 File đính kèm

Lịch tiếp công dân tháng 10-2020

Publish date 02/10/2020 | 10:16 AM  | View count: 32308