Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023

cms-publish-date 01/02/2023 | 13:54 PM  | cms-view-count: 21757
Lịch tiếp công dân tại đây! BTT  

Lịch Tiếp công dân

cms-publish-date 25/07/2022 | 09:21 AM  | cms-view-count: 8175
1. Lịch tiếp công dân a) Tiếp công dân thường xuyên: Chánh văn phòng Ban thực hiện công tác tiếp công dân khi có phát sinh và tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu...

Báo cáo tình hình đăng tải các thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư

cms-publish-date 13/05/2022 | 02:46 PM  | cms-view-count: 3595
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo tình hình đăng tải các thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, tháng 5/2022, từ ngày 15/4...

Lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2022

cms-publish-date 31/03/2022 | 04:07 PM  | cms-view-count: 6911
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo lịch tiếp công dân tháng 04 năm 2022, cụ thể như sau: 1. Lịch tiếp công dân.  a. Lãnh đạo Ban tiếp công dân định kỳ:Lãnh đạo Ban Quản lý các...

Lịch tiếp công dân tháng 3 năm 2022

cms-publish-date 01/03/2022 | 09:54 AM  | cms-view-count: 6874
File đính kèm

Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2022

cms-publish-date 03/01/2022 | 09:07 AM  | cms-view-count: 19706
Lịch tiếp công dân tháng 01/2022 File đính kèm

Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2021

cms-publish-date 06/12/2021 | 08:06 AM  | cms-view-count: 30532
Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2021 file đính kèm

Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2021

cms-publish-date 01/11/2021 | 01:33 PM  | cms-view-count: 51260
Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2021  File kèm theo

Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2021

cms-publish-date 29/09/2021 | 10:19 AM  | cms-view-count: 53847
Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2021 File đính kèm

Lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2021

cms-publish-date 07/09/2021 | 08:03 AM  | cms-view-count: 53936
Lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2021. Chi tiết file đính kèm

Lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2021

cms-publish-date 30/07/2021 | 02:39 PM  | cms-view-count: 39783
Lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2021 Chi tiết file đính kèm

Lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2021

cms-publish-date 29/06/2021 | 03:53 PM  | cms-view-count: 26300
Lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2021.  Chi tiết file kèm theo

Lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2021

cms-publish-date 31/05/2021 | 09:33 AM  | cms-view-count: 27618
Lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2021.

Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2021

cms-publish-date 04/05/2021 | 09:25 AM  | cms-view-count: 20479
Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2021 chi tiết file đính kèm

Lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2021

cms-publish-date 26/03/2021 | 03:30 PM  | cms-view-count: 35371
Chi tiết file đính kèm

Lịch tiếp công dân tháng 02-2021

cms-publish-date 01/02/2021 | 09:04 AM  | cms-view-count: 41752
Lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2021 kèm theo.

Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2021

cms-publish-date 29/12/2020 | 10:31 AM  | cms-view-count: 25451
Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2021 (chi tiết file kèm theo)

Lịch tiếp công dân tháng 12-2020

cms-publish-date 30/11/2020 | 03:11 PM  | cms-view-count: 26291
Lịch tiếp công dân tháng 12-2020 file đính kèm

Lịch tiếp công dân tháng 11-2020

cms-publish-date 06/11/2020 | 08:59 PM  | cms-view-count: 8852
Lịch tiếp công dân tháng 11-2020 File đính kèm

Lịch tiếp công dân tháng 10-2020

cms-publish-date 02/10/2020 | 10:16 AM  | cms-view-count: 32072