Đảng - Đoàn thể

Hướng dẫn hỗ trợ cho người lao động nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để làm việc
Publish date 15/10/2020 | 08:45  | View count: 28125

      Ngày 08/10/2020, Sở Lao động - Thương binh - Xã hội ban hành văn bản số 2225/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN về việc trả lời đề nghị hỗ trợ cho người lao động nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để làm việc tại Ban quản lý dự án nhà máy Alumin Nhân Cơ - Vinacomin.

     Nhằm đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 và tạo điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp có sử dụng lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh và để có căn cứ tham mưu UBND tỉnh chấp thuận cho người lao động nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đến làm việc trên địa bàn tỉnh, về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc.

       Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn và đề nghị đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ theo quy trình giải quyết thủ tục cho các nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh để làm việc với nội dung cụ thể như sau:
   Bước 1. Đơn vị ban hành văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông chấp thuận chủ trương cho các chuyên gia nhập cảnh vào làm việc trên địa bàn tỉnh kèm theo Phương án cách ly, phương tiện đưa đón và danh sách các nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh để làm việc. Văn bản đề nghị hỗ trợ cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc và phương án cách ly, đưa đón cần nêu rõ các nội dung sau:
a. Văn bản đề nghị kèm theo danh sách các chuyên gia xin nhập cảnh vào Việt Nam vào địa bàn tỉnh Đắk Nông làm việc (Có mẫu kèm theo). Ngoài ra đơn vị phải cung cấp kèm theo các thủ tục hồ sơ, văn bản liên quan đến việc sử dụng, quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại đơn vị theo số lượng danh sách người nước ngoài đề nghị nhập cảnh, cụ thể: Văn bản của UBND tỉnh chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài; giấy phép lao động đã cấp; văn bản xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động nếu có; hộ chiếu, thị thực hoặc tạm trú của người nước ngoài các giấy tờ trên gửi một bản photo kèm theo.   b. Phương án cách ly cần ghi rõ thông tin sau:
- Nội dung tiêu đề đề nghị, đề xuất phương án cách ly, đưa đón, di chuyển cho người nước ngoài.
- Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức, địa chỉ, giấy phép kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh, điện thoại, lý do đề nghị.
-  Thông tin về các chuyên gia người nước ngoài đề nghị nhập cảnh.
-  Dự kiến thời gian nhập cảnh.
- Địa điểm nhập cảnh: Cửa khẩu nhập cảnh đường bộ, cảng biển hoặc đường hàng không.
- Thời gian lưu trú, làm việc.
- Công tác chuẩn bị.
- Phương án, nơi cách ly sau khi nhập cảnh:
Đơn vị, doanh nghiệp trước khi đề xuất chuyên gia nước ngoài qua làm việc tại Việt Nam phải xây dựng phương án sau khi nhập cảnh, thực hiện cách ly tại cơ sở y tế tỉnh Đắk Nông hoặc các tỉnh, thành phố có cửa khẩu, sân bay, cảng biển cho người nước ngoài được cách ly y tế. Doanh nghiệp cần chủ động liên hệ với các khách sạn, cơ sở lưu trú, cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã đăng ký tham gia làm cơ sở cách ly y tế cho các chuyên gia đến làm việc tại tỉnh (theo Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh) để cách ly các chuyên gia, người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc (ghi cụ thể tên cơ sở cách ly, địa chỉ, số điện thoại cụ thể). Các chi phí cách ly đơn vị mời chuyên gia hoặc chuyên gia nước ngoài chịu trách nhiệm chi trả chi phí nơi cách ly theo quy định.
-  Thủ tục đưa, đón người nước ngoài nhập cảnh, ghi cụ thể.
-  Phương tiện đưa đón chuyên gia về nơi cách ly:
    Doanh nghiệp bảo đảm phương tiện đưa đón chuyên gia và cán bộ giám sát, gồm (Công an tỉnh và Sở Y tế tỉnh Đắk Nông), bố trí phương tiện đảm bảo khi sử dụng trong quá trình đưa đón về nơi cơ sở cách ly, ghi cụ thể biển kiểm soát (biển số xe). Doanh nghiệp liên hệ với Sở Y tế (Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh) để được hướng dẫn, hỗ trợ các trang thiết bị phòng, chống dịch trong quá trình di chuyển. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm chi trả các chi phí đưa đón cách ly cho chuyên gia về nơi cách ly.
- Phương án, quá trình vận chuyển, tổ chức cách ly về tỉnh Đắk Nông hoặc tại các tỉnh, thành phố có cửa khẩu, cảng biển, đường hàng không.
Yêu cầu: Chủ động, tích cực chuẩn bị mọi mặt với khả năng cao nhất; phối hợp chặt chẽ, thống nhất với các cơ quan quản lý nhà nước: Công an tỉnh, Sở Y tế tỉnh Đắk Nông hoặc tỉnh khác nơi nhận cách ly người nước ngoài nhập cảnh, bảo đảm an toàn trong quá trình di chuyển về nơi cách ly tại tỉnh. Đơn vị xây dựng phương án phải nêu cụ thể các nội dung trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 như: Chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa trước khi lên xe, sau khi lên xe và di chuyển, v.v.
-  Tổ chức thực hiện cách ly.
-  Quy trình khi cách ly.
-  Cam kết các nội dung về phòng, chống dịch Covid-19.
Bước 2. Doanh nghiệp nộp văn bản đề nghị kèm theo phương án cách ly, phương tiện đưa, đón và danh sách hồ sơ, thủ tục chuyên gia nhập cảnh gửi 01 bộ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận và gửi 01 bộ gửi về Sở Y tế tỉnh Đắk Nông (thông qua Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh để thẩm định, kiểm tra phương án cách ly).
Bước 3. Sau khi có ý kiến phê duyệt phương án cách ly, đưa đón người nước ngoài nhập cảnh của Sở Y tế (Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan thẩm định phương án, phương tiện đưa đón, cách ly cụ thể cho các chuyên gia doanh nghiệp trình UBND tỉnh chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận thì sẽ ban hành văn bản trả lời cho các doanh nghiệp.
Bước 4. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản đề nghị Bộ Công an (Cục Quản lý xuất nhập cảnh) xem xét, hỗ trợ.
Bước 5. Sau khi có văn bản chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh. Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị giải quyết cho chuyên gia nhập cảnh (lập danh sách riêng đối với số chuyên gia đã có thị thực còn hạn; số chuyên gia cần cấp thị thực) gửi tại Bộ Công an (Cục Quản lý xuất nhập cảnh) để xem xét giải quyết.  
Lưu ý: Tổ chức, doanh nghiệp, nhà thầu có sử dụng lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh có nhu cầu mời, đưa các chuyên gia, nhà quản lý, đầu tư và lao động kỹ thuật tay nghề cao nhập cảnh vào Việt Nam đến làm việc trên địa bàn tỉnh thực hiện và hướng dẫn người nước ngoài các nội dung như sau:
- Chuyên gia được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time-PCR trong thời gian từ 03 đến 07 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Xét nghiệm SARS-CoV-2 phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm do Chính phủ phê duyệt hoặc thuộc hệ thống phòng xét nghiệm của Tổ chức Y tế thế giới.
- Chuyên gia có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời chuyên gia cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc Covid-19.
- Đơn vị mời chuyên gia chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi mời chuyên gia vào làm việc./.