Đảng - Đoàn thể

Ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 3 năm 2021 đối lao động làm việc tại khu công nghiệp Tâm Thắng
Publish date 21/07/2021 | 10:06  | View count: 42586

Ngày 16/7/2021, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành công văn số 3753/UBND-KGVX về việc đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 3 năm 2021. Theo đó, UBND tỉnh đã đồng ý đối tượng tiêm vác xin phòng Covid-19 đợt 3 năm 2021 bao gồm:
Đối tượng tiêm chủng chủ yếu ưu tiên cho những người thuộc lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và lực lượng tuyến đầu thúc đẩy, phát triển kinh tế theo quy định của Bộ Y tế. Cụ thể, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bao gồm: Người làm việc trong các cơ sở y tế, ngành y tế (công lập và tư nhân) và người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ COVID-19 dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên…). Lực lượng tuyến đầu thúc đẩy, phát triển kinh tế bao gồm: Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp (Tâm Thắng - huyện Cư Jút, Thuận An - huyện Đăk Mil và Công ty nhôm Alumin Nhân Cơ - huyện Đăk R'lấp). Ngoài ra, người thuộc một số doanh nghiệp, đơn vị tài trợ Quỹ vắc xin, quỹ phòng chống dịch COVID-19 và người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người cũng là đối tượng được tiêm chủng trong lần này.
Như vậy các doanh nghiệp khu công nghiệp Tâm Thắng là đối tượng được ưu  tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 3 năm 2021, đây là một việc hết sức quan trọng thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với việc đảm bảo an toàn, ổn định sản xuất của các doanh nghiệp khu công nghiệp. Các doanh nghiệp khu công nghiệp Tâm Thắng đã cung cấp danh sách người lao động làm việc tại doanh nghiệp mình và luôn phối hợp cùng Trung tâm y tế huyện Cư Jút nhằm thực hiện tốt chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 3 năm 2021. 

Chi tiết Công văn số 3753/UBND-KGVX kèm theo