Thông tin tuyển dụng

Công khai tốc độ truy nhập Internet tại các tỉnh, thành phố
Publish date 31/05/2024 | 09:23  | View count: 468

Nhằm nâng cao tính công khai minh bạch, lợi ích công cộng trong việc cung cấp dịch vụ truy nhập Internet cũng như tạo điều kiện cho người dân/tổ chức/doanh nghiệp được lựa chọn dịch vụ, nhà mạng theo nhu cầu, điều kiện thực tế; có ý kiến về chất lượng dịch vụ trên cơ sở kết quả đo từ công cụ i-Speed, Bộ TT&TT đã công bố tốc độ truy nhập Internet tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo đó, dữ liệu đánh giá tốc độ Băng rộng cố định (BRCĐ), Băng rộng di động (BRDĐ) của từng doanh nghiệp tại các tỉnh/thành phố và trên cả nước trong giai đoạn 12 tháng được đăng tải tại địa chỉ:

Đối với băng rộng cố định theo địa chỉ: https://speedtest.vn/thong-ke-co-di

Băng rộng di động theo địa chỉ: https://speedtest.vn/thong-ke-di-dong

Việc công bố công khai về tốc độ truy nhập Internet tại các tỉnh, thành phố của Bộ TT&TT giúp nâng cao hiệu quả quản lý theo số liệu thực tế về chất lượng truy nhập Internet. Góp phần thúc đẩy phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ truy nhập Internet tại Việt Nam

Khuyến khích người dân/tổ chức/doanh nghiệp tham gia đo tốc độ truy nhập Internet

Để đánh giá đúng chất lượng tốc độ internet, Bộ TT&TT khuyến khích người dân/tổ chức/doanh nghiệp sử dụng ứng dụng miễn phí i-Speed để đo tốc độ truy nhập Internet tại địa chỉ: https://speedtest.vn/gioi-thieu.

Bên cạnh đó, việc thường xuyên đo lường và chia sẻ dữ liệu đo qua ứng dụng i-Speed giúp kiểm tra tốc độ, chất lượng dịch vụ truy nhập Internet thực tế đến nhà mạng. Từ đó, thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ truy nhập Internet tại Việt Nam; Giúp người dân lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ phù hợp.

Dữ liệu đo lường qua i-Speed sẽ được tổng hợp và công bố định kỳ trên website https://speedtest.vn/.

Theo mic.gov.vn