Thông tin tuyển dụng

Ban hành bộ tiêu chí yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát
Publish date 14/05/2024 | 15:20  | View count: 265

Ngày 07/5, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định về Bộ tiêu chí yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho Camera giám sát. Khuyến nghị áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có liên quan đến hoạt động nghiên cứu, phát triển, sản xuất, đánh giá, lựa chọn và sử dụng thiết bị camera.