Web Content Display

KHU CÔNG NGHIỆP NHÂN CƠ

 

 

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.
- Vị trí: Xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông.
- Diện tích: 148ha
- Điện thoại: 02623. 216 460
- Ngành nghề thu hút đầu tư: Công nghiệp điện phân nhôm và các ngành phụ trợ luyện nhôm, sản xuất sử dụng nguyên liệu nhôm.

- Tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp: 86,49%.