Tin tức các khu công nghiệp

Báo cáo tiếp công dân tháng 6 năm 2021

cms-publish-date 15/06/2021 | 14:01 PM  | cms-view-count: 132
Thực  hiện các quy định về tiếp công dân và chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Văn bản số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2019. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo kết...

Triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các CSSXKD, khu công nghiệp

cms-publish-date 09/06/2021 | 01:34 PM  | cms-view-count: 421
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản: 2625/UBND-KGVX, ngày 27/5/2021, Công văn 2706/UBND-KGVX ngày 01/6/2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong...

Khu Công nghiệp Nhân Cơ

cms-publish-date 02/06/2020 | 03:31 PM  | cms-view-count: 894
KHU CÔNG NGHIỆP NHÂN CƠ     - Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. - Vị trí: Xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông. - Diện...

Khu Công nghiệp Tâm Thắng

cms-publish-date 02/06/2020 | 03:28 PM  | cms-view-count: 20984
KHU CÔNG NGHIỆP TÂM THẮNG   - Chủ đầu tư: Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng -  Vị trí: Thôn 1, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. - Diện tích:...

Banner tuyên truyền đại hội đảng các cấp

cms-publish-date 02/06/2020 | 04:38 PM  | cms-view-count: 170221

Sinh hoạt chuyên đề: Xây dựng và phát triển khu công nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

cms-publish-date 04/06/2021 | 09:36 AM  | cms-view-count: 1173
I- MỤC ĐÍCH Giúp đảng viên, công chức trong cơ quan đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng, phát triển khu công nghiệp; tiếp cận, thảo luận về những thuận lợi, khó khăn và cơ hội, tiềm năng...

V/v triển khai Công văn 2689/UBND-KGVX, Công văn 2690/UBND-KGVX ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

cms-publish-date 03/06/2021 | 03:48 PM  | cms-view-count: 1459
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông tại Công văn 2689/UBND-KGVX, Công văn 2690/UBND-KGVX ngày 31/5/2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.  ...

Tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021

cms-publish-date 31/05/2021 | 09:02 AM  | cms-view-count: 1755
Ngày Môi trường thế giới (ngày 05 tháng 6 hằng năm) do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 đến nay đã trở thành phong trào rộng khắp trên...

Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp

cms-publish-date 01/06/2021 | 02:39 PM  | cms-view-count: 1504
Ngày 25 tháng 5 năm 2021, UBND tỉnh banh hành văn bản số 2563/UBND-KGVX về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp Chi tiết văn...

Lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2021

cms-publish-date 31/05/2021 | 09:33 AM  | cms-view-count: 1649
Lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2021.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 31/05/2021 | 08:58 AM  | cms-view-count: 1519
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3092/BKHĐT-QLKKT ngày 24/5/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong khu công nghiệp, khu chế xuất,...

Triển khai thực hiện Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 24/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19 trong các khu công nghiệp

cms-publish-date 28/05/2021 | 08:20 AM  | cms-view-count: 1648
Ngày 26/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 2601/UBND-KGVX triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn Covid-19 trong các khu công nghiệp...

Lịch họp của Ban quản lý KCN

cms-publish-date 10/09/2020 | 03:52 PM  | cms-view-count: 150361
  LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP (TUẦN THỨ 21, TỪ NGÀY 24/5 - 28/5/2021)   Ngày Thời gian Nội dung ...

Thông báo về việc dự án đầu tư chấm dứt hoạt động tại khu công nghiệp Tâm Thắng, tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 21/05/2021 | 02:35 PM  | cms-view-count: 15843
Ngày 13/11/2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 831/QĐ-BQLKCN về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư "Nhà máy sản xuất thép xây dựng" do Công ty TNHH MTV...

Về việc triển khai Công văn số 2458/UBND-KGVX ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh

cms-publish-date 20/05/2021 | 03:32 PM  | cms-view-count: 3677
Thực hiện Công văn số 2458/UBND-KGVX ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh, Ngày 20/5/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ban...

Công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư: dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhân Cơ 2, tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 20/05/2021 | 02:50 PM  | cms-view-count: 33963
Ngày 19/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 2443/UBND-KTN về việc công bố thông tin dự án đầu tư khu công nghiệp Nhân Cơ 2. I. NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1. Tên dự án:...

Xây dựng đảng về đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

cms-publish-date 19/05/2021 | 09:36 AM  | cms-view-count: 4100
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021, tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hộ XIII và đánh...

Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông năm 2021

cms-publish-date 19/05/2021 | 09:13 AM  | cms-view-count: 3982
Ngày 14 tháng 4 năm 2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Kế hoạch số 300/KH-BQLKCN duy trì, cải tiến việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO...

Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình mới

cms-publish-date 14/05/2021 | 10:46 AM  | cms-view-count: 5824
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có dấu hiệu bùng phát mạnh trên toàn cầu, đặc biệt là tại các quốc gia láng giềng gần với Việt Nam, để giúp cả xã hội, người dân và doanh nghiệp duy trì trạng...

Báo cáo tiếp công dân tháng 5 năm 2021

cms-publish-date 14/05/2021 | 09:57 AM  | cms-view-count: 5003
Thực  hiện các quy định về tiếp công dân và chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Văn bản số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2019. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo kết...