Tin tức các khu công nghiệp

Kế hoạch số 103/KH-UBND về thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 – 2025
cms-publish-date 09/03/2021 | 03:36  | cms-view-count: 20381

Ngày 02/3/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND về thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 – 2025. 

Chi tiết file đính kèm