Tin tức các khu công nghiệp

Công bố Quy hoạch vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày đăng 24/06/2024 | 15:51  | View count: 366

Chiều 23/6, Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030 chính thức được công bố tại Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên, diễn ra tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.