Tin tức các khu công nghiệp

Công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông
Ngày đăng 20/09/2023 | 14:31  | View count: 2255

 Ngày 15/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực hoạt động Xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông.

Có danh mục thủ tục kèm theo!

BTT