Tin tức các khu công nghiệp

Chỉ số Cải cách hành chính (PAR index) năm 2022: Đắk Nông xếp thứ 2 khu vực Tây Nguyên
Ngày đăng 19/04/2023 | 10:43  | View count: 104058

Sáng ngày 19/4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR index 2022).

Toàn cảnh Hội nghị tại Hà Nội

Theo công bố, Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2022 đạt 84,66/100 điểm, xếp thứ 2 khu vực Tây Nguyên, xếp thứ 37/63 tỉnh, thành phố và tăng 4 bậc so với năm 2021.

Bảng xếp hạng chỉ số Par index năm 2022 các tỉnh, thành phố

Theo đó, các chỉ số thành phần như sau:

- Chỉ số Công tác chỉ đạo điều hành Cải cách hành chính đạt 8,94 điểm, xếp thứ 30/63 tỉnh, thành phố;

- Chỉ số thành phần Cải cách thể chế xếp 55/63 tỉnh, thành phố;

- Chỉ số thành phần Cải cách tổ chức bộ máy xếp thứ 31/63 tỉnh, thành phố;

- Chỉ số thành phần Cải cách chế độ công vụ xếp thứ 46/63 tỉnh, thành phố;

- Chỉ số thành phần Cải cách tài chính công xếp thứ 31/63 tỉnh, thành phố;

- Chỉ số thành phần Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông

Kết quả đánh giá các tiêu chí của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tỉnh Đắk Nông đạt 5,32/6,5 điểm, xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố.

Năm 2022, đánh giá tác động đến sự hài lòng của người dân, tổ chức đối sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS) của tỉnh Đắk Nông đạt 7,97/10 điểm, xếp thứ 31/63 tỉnh, thành phố.

Theo daknong.gov.vn