Tin tức các khu công nghiệp

Triển khai hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các doanh nghiệp khu công nghiệp
Ngày đăng 04/10/2021 | 09:26  | View count: 50968

Ngày 04/10/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã ban hành Văn bản số 987/BQLKCN-VP về việc triển khai hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021 và Công văn số 2545/SYT-NVYD ngày 01/10/2021 của Sở Y tế  về việc hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh. Theo đó, đã yêu cầu các doanh nghiệp triển khai một số nội dung theo hướng dẫn nêu trên, cụ thể:

1. Quy định về xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các doanh nghiệp: 
- Thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với tất cả các trường hợp người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở… hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan. 
- Thực hiện xét nghiệm định kỳ cho người lao động:

STT Địa phương thực hiện Người lao động có nguy cơ cao (tổ trưởng tổ sản xuất, quản đốc phân xưởng, lãnh đạo công ty, lễ tân, ...)* Người cung cấp dịch vụ trực tiếp cho các doanh nghiệp (cung cấp suất ăn, thực phẩm, nguyên vật liệu, dịch vụ bảo vệ, vệ sinh)*
1 Địa phương có nguy cơ rất cao Xét nghiệm hằng tuần tối thiểu cho 20% người lao động. Xét nghiệm hằng tuần cho toàn bộ người lao động.
2 Địa phương có nguy cơ cao và có nguy cơ Xét nghiệm 02 tuần/lần tối thiểu cho 5-10% người lao động. Xét nghiệm 02 tuần/lần cho toàn bộ người lao động.

* Không thực hiện đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin (liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng), hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng (Nếu có, chỉ khuyến khích, không bắt buộc).

- Kỹ thuật xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR hoặc Test kháng nguyên nhanh. 
2. Đề nghị các doanh nghiệp phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện: Cư Jút (khu công nghiệp Tâm Thắng), huyện Đắk R'lấp (khu công nghiệp Nhân Cơ) để xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định nêu trên. Đồng thời, đăng ký tổ chức tập huấn để chủ động tự lấy mẫu xét nghiệm (trong trường hợp dịch bệnh lây lan rộng, đồng thời các doanh nghiệp đủ điều kiện về nhân lực, chuyên môn, cơ sở để tự lấy mẫu xét nghiệm); việc sử dụng Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 phải thuộc danh mục đã được cấp số đăng ký lưu hành hoặc cấp giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế. 
Các doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về chất lượng Test kháng nguyên, quy trình và kết quả xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm phải được báo cáo ngay cho Trung tâm Y tế huyện (trong khoảng 02 giờ sau khi kết thúc ngày xét nghiệm và báo cáo ngay sau khi có trường hợp dương tính với SARSCoV-2) để kiểm tra, giám sát việc thực hiện và tiến hành xử lý ngay, đúng quy định khi nhận được báo cáo kết quả xét nghiệm có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (nếu có). 
3. Đối với lái xe vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, thành phố: Việc xét nghiệm phải do cơ sở y tế thực hiện; thời gian xét nghiệm được thực hiện trong vòng 72 giờ (kể từ khi lấy mẫu) theo quy định tại Công văn số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021 của Bộ Y tế.

File văn bản kèm theo