Tin tức các khu công nghiệp

Tặng Cờ thi đua cấp bộ và Bằng khen của Bộ trưởng cho Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT giai đoạn 2016-2020
cms-publish-date 14/05/2021 | 08:36  | cms-view-count: 4848

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 1757/QĐ-BKHĐT ngày 01/12/2020 tặng "Cờ thi đua cấp bộ" và "Bằng khen của Bộ trưởng" cho các tập thể, cá nhân thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020. Trong đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông được Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch tặng 06 Bằng khen cho 01 tập thể và 05 cá nhân.

Chi tiết file đính kèm