Tin tức các khu công nghiệp

Tặng Cờ thi đua cấp bộ và Bằng khen của Bộ trưởng cho Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT năm 2019
cms-publish-date 14/05/2021 | 08:24  | cms-view-count: 4571

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 523/QĐ-BKHĐT ngày 06/4/2020 tặng "Cờ thi đua cấp bộ" và "Bằng khen của Bộ trưởng" cho các tập thể, cá nhân thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019. Trong đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông được Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch tặng 02 Bằng khen cho 01 cá nhân và 01 tập thể.

Chi tiết file đính kèm