Tin tức các khu công nghiệp

Triển khai thực hiện Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
cms-publish-date 05/05/2021 | 03:55  | cms-view-count: 111990

Ngày 05/5/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành văn bản số 364/BQLKCN-NVTH về việc triển khai thực hiện Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Chi tiết Văn bản số 364/BQLKCN-NVTH kèm theo