Tin tức sự kiện

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện thủ tục hành chính
Ngày đăng 17/10/2023 | 10:13  | View count: 2293

Sáng 16/10, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ họp phiên thứ hai Hội nghị chuyên đề đánh giá về tình hình và kết quả triển khai các giải pháp đổi mới trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp tại các bộ, ngành, địa phương bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến kết nối tới 63 điểm cầu các tỉnh, thành trong cả nước. Đồng chí Trần Lưu Quang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ chủ trì Phiên họp.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh

Tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông, đồng chí: Hồ Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự.

Theo báo cáo tại phiên họp, thời gian qua, việc thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công đã có nhiều chuyển biến tích cực, bước đầu đã gắn kết với chuyển đổi số theo hướng người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần, chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp ngày một được cải thiện. Cụ thể:

Nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính cần tập trung chỉ đạo, đôn đốc những tháng cuối năm 2023, cụ thể: Tập trung thực hiện ngay việc cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, đánh giá tác động chính sách và tham vấn đối tượng thực hiện trong quá trình xây dựng thể chế; Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp; Bảo đảm 100% hồ sơ của các thủ tục hành chính phải được cập nhật trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và công khai quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để theo dõi, giám sát, đánh giá; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; Hoàn thành các giải pháp kỹ thuật, hạ tầng để thực hiện kết nối, tích hợp Hệ thống định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an quản lý (VneID) với Cổng dịch vụ công quốc gia;…

Thảo luận tại Phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, duy trì và vận hành hiệu quả hoạt động của Tổ công tác trong thời gian tới, trong đó tập trung các giải pháp nhằm sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng để thực thi phương án cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, phân cấp thủ tục hành chính đã được phê duyệt; tăng cường hiệu quả phản ứng chính sách của bộ, ngành, địa phương; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp…

Phát biểu kết luận Phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị từng cấp từng ngành coi cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ hết sức quan trọng, do đó, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện thủ tục hành chính; Rà soát, sửa đổi các quy định thủ tục hành chính tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành để chuyển từ phương thức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính truyền thống, giấy tờ, trực tiếp sang trực tuyến, số hóa, sử dụng dữ liệu kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các nhóm thủ tục hành chính, dịch vụ công liên thông; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) tại bộ, ngành, địa phương…

Theo daknong.gov.vn