Thông tin về đầu tư

Cắt giảm điều kiện kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
cms-publish-date 25/08/2020 | 08:17  | cms-view-count: 27065

Ngày 13/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông Trần Xuân Hải đã ký Công văn 4136 chỉ đạo cắt giảm điều kiện kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư, kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh. Nghiêm cấm tự đặt ra các quy trình, thủ tục. Các đơn vị chức năng tập trung thực hiện giải quyết, tháo gỡ triệt để những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong thời gian nhanh nhất, hiệu quả nhất và bảo đảm đến kết quả cuối cùng.

Ảnh minh họa

Việc hỗ trợ doanh nghiệp được hưởng những chính sách ưu đãi của Trung ương và tỉnh cũng cần tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh. Các đơn vị chức năng phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tăng cường nắm bắt thông tin, theo dõi tình hình hoạt động của doanh nghiệp và việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh để chủ động tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Các sở, ban, ngành chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan thường xuyên thực hiện việc rà soát các thủ tục hành chính, từ đó đề xuất rút ngắn quy trình, thời gian giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh nghiên cứu thực hiện luân chuyển hồ sơ thông qua kết nối thông tin điện tử, nhằm rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho người nộp thuế khi thực hiện các thủ tục liên quan đến xác định nghĩa vụ tài chính trong trường hợp được Nhà nước cho phép thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, chuyển nhượng đất đai.

UBND các huyện, thành phố phối hợp với các chủ đầu tư làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng bảo đảm nhanh, gọn, chính xác, đúng quy định hiện hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên theo dõi, đôn đốc, các cấp, các ngành trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh tỉnh xử lý theo quy định.

Theo Báo Đắk Nông Điện tử