Thông tin về đầu tư

Tắt sóng 2G, điện thoại "cục gạch" sẽ ra sao?
Ngày đăng 12/03/2024 | 14:15  | View count: 959

Việc tắt sóng 2G cũng giúp tiết kiệm rất nhiều tài nguyên, chi phí vận hành cho nhà mạng và quốc gia, đồng thời tập trung nhân lực vào việc phát triển các công nghệ mạng mới.