Thông tin về đầu tư

Tuyên truyền thông Hội thảo khoa học lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày đăng 19/09/2022 | 07:47  | View count: 36008

Ngày 16/9/2022, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến "Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050", Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, Cổng/trang TTĐT của các cơ quan, đơn vị, địa phương và hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh tập trung thông tin tuyên truyền một số nội dung như sau:

 Thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Hội thảo; Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch).

 Thông tin về nội dung dự thảo Quy hoạch, nhất là các mục tiêu, định hướng, giải pháp được đề xuất trong dự thảo Quy hoạch.

Tuyên truyền, khẳng định sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các ngành, các cấp, các địa phương trong việc xây dựng Quy hoạch.  

Thông tin các hoạt động trong khuôn khổ Hội thảo; ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, khách mời dự Hội thảo và ý kiến của các giai tầng trong xã hội đối với  dự thảo Quy hoạch.

Đề nghị Trang TTĐT của các cơ quan, đơn vị, địa phương và hệ thống truyền thanh cơ sở chủ động xây dựng tin, bài hoặc đăng, phát lại các thông tin liên quan đến Hội thảo từ nguồn Cổng thông tin tỉnh Đắk Nông, Báo Đắk Nông, Đài phát thanh – truyền hình Đắk Nông.

Tải công văn tại đây!

BTT