Thông báo

Triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022, của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

cms-publish-date 18/01/2022 | 08:21 AM  | cms-view-count: 40
Ngày 10/01/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày...

Triển khai Nghị định số 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường

cms-publish-date 17/01/2022 | 03:14 PM  | cms-view-count: 60
Ngày 10/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2022. Kể từ ngày Nghị...

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng "Báo cháy 114"

cms-publish-date 13/01/2022 | 01:43 PM  | cms-view-count: 184
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Báo cháy 114  File hướng dẫn kèm theo

Danh mục dự án kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài vào KCN trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 16/12/2021 | 10:34 AM  | cms-view-count: 4522
Ngày 01/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 – 2025 kèm theo Quyết định số 1831/QĐ-TTg.  Danh mục dự án kêu gọi nhà đầu...

Danh sách các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất tại khu công nghiệp Tâm Thắng

cms-publish-date 10/12/2021 | 10:52 AM  | cms-view-count: 5518
Danh sách các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ  sử dụng đất tại khu công nghiệp Tâm Thắng

Thông báo danh mục tài liệu ôn thi tuyển công chức năm 2021

cms-publish-date 10/12/2021 | 10:18 AM  | cms-view-count: 5280
File đính kèm

Về việc lấy ý kiến dự án KCN Nhân Cơ 2

cms-publish-date 06/12/2021 | 03:30 PM  | cms-view-count: 6032
Hồ sơ lấy ý kiến dự án KCN Nhân Cơ kèm theo 1. Hồ sơ pháp lý 2. Báo cáo Nghiên cứu khả thi  Bản vẽ kèm theo 3. Rà phá bom mìn 4. Đánh giá...

Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 126/NQ-CP và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ

cms-publish-date 06/12/2021 | 08:09 AM  | cms-view-count: 6326
Ngày 30/11/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ban hành Văn bản số 1229/BQLKCN-NVTH về việc triển khai thực hiện Nghị Quyết số 126/NQ-CP và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của...

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng và truyền thông về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR

cms-publish-date 25/11/2021 | 03:43 PM  | cms-view-count: 10418
I. TƯ LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ ỨNG DỤNG PC-COVID VÀ QUÉT MÃ QR 1. Tư liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn):  ...

Thông báo Chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy chế biến các sản phẩm từ gấc

cms-publish-date 10/11/2021 | 07:44 AM  | cms-view-count: 15842
Ngày 25/10/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BQLKCN Chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy chế biến các sản phẩm từ gấc của Công ty TNHH SX-TM-DV Gấc Tây...

Triển khai Nghị định số 92/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

cms-publish-date 04/11/2021 | 03:10 PM  | cms-view-count: 19439
Ngày 27 tháng 10 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ...

Thông báo tuyển dụng công chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông năm 2021

cms-publish-date 27/10/2021 | 08:05 AM  | cms-view-count: 22778
Thông báo tuyển dụng công chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông năm 2021.  Chi tiết thông báo 1069/TB-BQLKCN kèm theo Chi tiết thông báo số 75/TB-UBND kèm theo

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

cms-publish-date 06/10/2021 | 08:36 AM  | cms-view-count: 36434
Ngày 1/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch...

Hướng dẫn xét nghiệm, cách ly phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đối với người di chuyển giữa các vùng nguy cơ

cms-publish-date 05/10/2021 | 03:04 PM  | cms-view-count: 33328
Ngày 04/10/2021, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 5692/UBND-KGVX hướng dẫn việc xét nghiệm, cách ly phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đối với người di chuyển giữa các vùng...

Triển khai hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các doanh nghiệp khu công nghiệp

cms-publish-date 04/10/2021 | 09:26 AM  | cms-view-count: 32846
Ngày 04/10/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã ban hành Văn bản số 987/BQLKCN-VP về việc triển khai hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021 và Công văn số...

Triển khai Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

cms-publish-date 01/10/2021 | 09:43 AM  | cms-view-count: 34531
Ngày 25/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Theo đó, các mức hộ trợ...

Triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19

cms-publish-date 16/09/2021 | 03:57 PM  | cms-view-count: 39061
Ngày 09 tháng 9 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 09/9/2021. ...

Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ

cms-publish-date 16/09/2021 | 02:44 PM  | cms-view-count: 39176
Ngày 07 tháng 7 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg  quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn...

Triển khai Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

cms-publish-date 07/09/2021 | 08:06 AM  | cms-view-count: 42907
Ngày 26/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định có 6 Chương, 35...

Triển khai Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ trẻ em, giáo viên mầm non tại cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 30/08/2021 | 03:48 PM  | cms-view-count: 44775
Ngày 20/8/2021, tại kỳ họp thứ 2, Khoá IV, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông đã Quyết nghị thông qua "Quy định mức hỗ trợ trẻ em, giáo viên mầm non tại cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở địa...