Thông báo

Thông báo

Ngày đăng 27/02/2022 | 13:55 PM  | View count: 7
test

Đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2024

Ngày đăng 26/02/2024 | 03:23 PM  | View count: 23
Tải công văn tại đây Công văn SKH&CN

Nghị quyết quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 24/01/2024 | 08:56 AM  | View count: 374
Tải nghị quyết tại đây!

Chương trình công tác năm 2024

Ngày đăng 19/01/2024 | 02:07 PM  | View count: 275
Tải chương trình công tác tại đây!

Phê duyệt quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

Ngày đăng 06/01/2024 | 02:58 PM  | View count: 453
Tải Quyết định 1757 tại đây! BTT

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản

Ngày đăng 27/12/2023 | 09:04 AM  | View count: 4494
  Tải Thông báo tại đây!  

Thông báo về việc công khai biên chế công chức năm 2023

Ngày đăng 17/11/2023 | 02:53 PM  | View count: 939
Tải Thông báo tại đây! BTT

Thông báo danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

Ngày đăng 10/11/2023 | 02:45 PM  | View count: 1160
Xem Thông báo tại đây!

Công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 20/09/2023 | 02:31 PM  | View count: 1393
 Ngày 15/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Về việc công bố D anh mục và Q uy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực hoạt động Xây dựng thuộc...

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2023

Ngày đăng 17/10/2023 | 10:09 AM  | View count: 1352
Xem chi tiết tại đây!  

Giấy phép xây dựng

Ngày đăng 23/08/2023 | 03:09 PM  | View count: 4468
Công ty TNHH ASIA ASSOCIA TES, Khu công nghiệp tâm thắng

Giấy phép xây dựng

Ngày đăng 12/08/2023 | 03:38 PM  | View count: 4754
Công Ty NNHH SXTM XNK Cao Lâm

Danh mục Thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 08/08/2023 | 01:58 PM  | View count: 1566
Thực hiện Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trực tuyến một phần và toàn trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Sở,...

Cung cấp danh sách doanh nghiệp phục vụ điều tra, khảo sát DDCI 2023

Ngày đăng 28/07/2023 | 08:10 AM  | View count: 1174
Tải danh sách tại đây!

Triển khai Công văn số4082/UBND-THngày 19/7/2023 củaChủtịch UBND tỉnh

Ngày đăng 25/07/2023 | 08:42 AM  | View count: 1064
Tải công văn tại đây! BTT