Thông báo

Một số điểm mới Luật đất đai

Ngày đăng 02/07/2024 | 09:54 AM  | View count: 327
Xem chi tiết tại đây!

Thông báo tuyển lao động

Ngày đăng 20/06/2024 | 09:08 AM  | View count: 251
Công ty cổ phần FINE Robusta Việt Nam

Triển khai Kế hoạch số 261/KH-UBND của UBND tỉnh

Ngày đăng 31/05/2024 | 09:11 AM  | View count: 403
Xem nội dung công văn tại đây! BTT

Quyết định phân bổ dự toán 2023

Ngày đăng 12/08/2023 | 10:25 AM  | View count: 670
Tải quyết đinh phân bổ tại đây!  

Thông báo thẩm định quyết toán năm 2023

Ngày đăng 01/04/2024 | 10:03 AM  | View count: 723
Thông báo 270 Thông báo 271 Thông báo 272 BTT

Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Ngày đăng 05/02/2023 | 04:20 PM  | View count: 392
Xem quyết định tại đây! BTT

Về việc biệt phái viên chức

Ngày đăng 29/03/2023 | 09:06 AM  | View count: 350
Tải QĐ tại đây!  

Thông báo công khai biên chế viên chức 2023

Ngày đăng 18/12/2023 | 08:54 AM  | View count: 572
Xem thông báo tại đây!

Thông báo

Ngày đăng 27/02/2022 | 01:55 PM  | View count: 620
test

Đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2024

Ngày đăng 26/02/2024 | 03:23 PM  | View count: 1497
Tải công văn tại đây Công văn SKH&CN

Nghị quyết quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 24/01/2024 | 08:56 AM  | View count: 1658
Tải nghị quyết tại đây!

Chương trình công tác năm 2024

Ngày đăng 19/01/2024 | 02:07 PM  | View count: 1605
Tải chương trình công tác tại đây!

Phê duyệt quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

Ngày đăng 06/01/2024 | 02:58 PM  | View count: 1710
Tải Quyết định 1757 tại đây! BTT

Thông báo Lịch tiếp công dân của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Ngày đăng 12/01/2024 | 10:29 AM  | View count: 1738

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản

Ngày đăng 27/12/2023 | 09:04 AM  | View count: 5692
  Tải Thông báo tại đây!  

Thông báo về việc công khai biên chế công chức năm 2023

Ngày đăng 17/11/2023 | 02:53 PM  | View count: 1681
Tải Thông báo tại đây! BTT

Thông báo danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

Ngày đăng 10/11/2023 | 02:45 PM  | View count: 1914
Xem Thông báo tại đây!