Thông báo

Giấy phép xây dựng

Ngày đăng 23/08/2023 | 15:09 PM  | View count: 221
Công ty TNHH ASIA ASSOCIA TES, Khu công nghiệp tâm thắng

Giấy phép xây dựng

Ngày đăng 12/08/2023 | 03:38 PM  | View count: 229
Công Ty NNHH SXTM XNK Cao Lâm

Danh mục Thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 08/08/2023 | 01:58 PM  | View count: 358
Thực hiện Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trực tuyến một phần và toàn trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Sở,...

Cung cấp danh sách doanh nghiệp phục vụ điều tra, khảo sát DDCI 2023

Ngày đăng 28/07/2023 | 08:10 AM  | View count: 288
Tải danh sách tại đây!

Triển khai Công văn số4082/UBND-THngày 19/7/2023 củaChủtịch UBND tỉnh

Ngày đăng 25/07/2023 | 08:42 AM  | View count: 323
Tải công văn tại đây! BTT

Khuyến khích thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến

Ngày đăng 07/06/2023 | 07:55 AM  | View count: 32267
Tải công văn tại đây! BTT

Tham gia Hội chợ triển lãm kết nối chuỗi sản xuất, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm hàng hoá

Ngày đăng 18/05/2023 | 09:49 AM  | View count: 48324
Xem nội dung tại đây!  

Thông báo Công khai dự án chậm tiến độ sử dụng đất tại khu công nghiệp Tâm Thắng

Ngày đăng 10/05/2023 | 02:51 PM  | View count: 50341
Tải nội dung Thông báo tại đây! BTT

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư CTY TTHH SXTM XNK CAO LÂM

Ngày đăng 04/05/2023 | 08:25 AM  | View count: 81118
Tải giấy chứng nhận đầu tư tại đây!

Thông báo biên chế năm 2022 đơn vị sự nghiệp

Ngày đăng 27/07/2022 | 10:54 AM  | View count: 67564
Xem chỉ tiêu tại đây!

Thông báo biên chế năm 2022

Ngày đăng 27/04/2022 | 10:49 AM  | View count: 62184
Xem chỉ tiêu biên chế tại đây!

Triển khai Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ

Ngày đăng 20/04/2023 | 09:32 AM  | View count: 76320
Tải công văn tại đây!

Cập nhật thay đổi thông tin cá nhân vào mã số thuế

Ngày đăng 18/04/2023 | 03:46 PM  | View count: 63386
Công văn 205 Tải công v ăn 588 tại đây!  

Tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường không khí trong khu công nghiệp

Ngày đăng 18/04/2023 | 03:07 PM  | View count: 57454
Xem công văn tại đây! BTT