Thông báo

Triển khai Kế hoạch số 261/KH-UBND của UBND tỉnh

Ngày đăng 31/05/2024 | 09:11 AM  | View count: 145
Xem nội dung công văn tại đây! BTT

Quyết định phân bổ dự toán 2023

Ngày đăng 12/08/2023 | 10:25 AM  | View count: 483
Tải quyết đinh phân bổ tại đây!  

Thông báo thẩm định quyết toán năm 2023

Ngày đăng 01/04/2024 | 10:03 AM  | View count: 533
Thông báo 270 Thông báo 271 Thông báo 272 BTT

Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Ngày đăng 05/02/2023 | 04:20 PM  | View count: 254
Xem quyết định tại đây! BTT

Về việc biệt phái viên chức

Ngày đăng 29/03/2023 | 09:06 AM  | View count: 222
Tải QĐ tại đây!  

Thông báo công khai biên chế viên chức 2023

Ngày đăng 18/12/2023 | 08:54 AM  | View count: 395
Xem thông báo tại đây!

Thông báo

Ngày đăng 27/02/2022 | 01:55 PM  | View count: 489
test

Đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2024

Ngày đăng 26/02/2024 | 03:23 PM  | View count: 1285
Tải công văn tại đây Công văn SKH&CN

Nghị quyết quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 24/01/2024 | 08:56 AM  | View count: 1467
Tải nghị quyết tại đây!

Chương trình công tác năm 2024

Ngày đăng 19/01/2024 | 02:07 PM  | View count: 1413
Tải chương trình công tác tại đây!

Phê duyệt quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

Ngày đăng 06/01/2024 | 02:58 PM  | View count: 1502
Tải Quyết định 1757 tại đây! BTT

Thông báo Lịch tiếp công dân của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Ngày đăng 12/01/2024 | 10:29 AM  | View count: 1549

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản

Ngày đăng 27/12/2023 | 09:04 AM  | View count: 5525
  Tải Thông báo tại đây!  

Thông báo về việc công khai biên chế công chức năm 2023

Ngày đăng 17/11/2023 | 02:53 PM  | View count: 1539
Tải Thông báo tại đây! BTT

Thông báo danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

Ngày đăng 10/11/2023 | 02:45 PM  | View count: 1757
Xem Thông báo tại đây!

Công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 20/09/2023 | 02:31 PM  | View count: 2079
 Ngày 15/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Về việc công bố D anh mục và Q uy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực hoạt động Xây dựng thuộc...

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2023

Ngày đăng 17/10/2023 | 10:09 AM  | View count: 1965
Xem chi tiết tại đây!  

Giấy phép xây dựng

Ngày đăng 23/08/2023 | 03:09 PM  | View count: 5237
Công ty TNHH ASIA ASSOCIA TES, Khu công nghiệp tâm thắng