Chỉ đạo điều hành

Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình mới

cms-publish-date 14/05/2021 | 10:46 AM  | cms-view-count: 8
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có dấu hiệu bùng phát mạnh trên toàn cầu, đặc biệt là tại các quốc gia láng giềng gần với Việt Nam, để giúp cả xã hội, người dân và doanh nghiệp duy trì trạng...

Báo cáo tiếp công dân tháng 5 năm 2021

cms-publish-date 14/05/2021 | 09:57 AM  | cms-view-count: 8
Thực  hiện các quy định về tiếp công dân và chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Văn bản số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2019. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo kết...

Tặng Cờ thi đua cấp bộ và Bằng khen của Bộ trưởng cho Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT giai đoạn 2016-2020

cms-publish-date 14/05/2021 | 08:36 AM  | cms-view-count: 5
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 1757/QĐ-BKHĐT ngày 01/12/2020 tặng "Cờ thi đua cấp bộ" và "Bằng khen của Bộ trưởng" cho các tập thể, cá nhân thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu...

Tặng Cờ thi đua cấp bộ và Bằng khen của Bộ trưởng cho Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT năm 2019

cms-publish-date 14/05/2021 | 08:24 AM  | cms-view-count: 4
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 523/QĐ-BKHĐT ngày 06/4/2020 tặng "Cờ thi đua cấp bộ" và "Bằng khen của Bộ trưởng" cho các tập thể, cá nhân thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu...

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19

cms-publish-date 12/05/2021 | 07:39 AM  | cms-view-count: 707
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới cũng như trong nước vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, trong nước số lượng ca mắc mới trong cộng đồng trong những ngày qua tiếp tục tăng,...

Triển khai thực hiện Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

cms-publish-date 05/05/2021 | 03:55 PM  | cms-view-count: 16570
Ngày 05/5/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành văn bản số 364/BQLKCN-NVTH về việc triển khai thực hiện Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một...

Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

cms-publish-date 04/05/2021 | 03:47 PM  | cms-view-count: 19726
Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu...

Banner tuyên truyền đại hội đảng các cấp

cms-publish-date 02/06/2020 | 04:38 PM  | cms-view-count: 149066

Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2021

cms-publish-date 04/05/2021 | 09:25 AM  | cms-view-count: 1467
Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2021 chi tiết file đính kèm

Lịch sử, ý nghĩa ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2021)

cms-publish-date 28/04/2021 | 03:24 PM  | cms-view-count: 2587
Từ nửa cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản bước sang giai đoạn độc quyền, sản xuất công nghiệp tăng nhanh; ở một số nước như Anh, Pháp, Đức, Mỹ...phát triển mạnh mẽ. Cùng với những bước tiến của nền...

Cuộc thi Khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lần II năm 2021

cms-publish-date 27/04/2021 | 09:51 AM  | cms-view-count: 50038
Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025; Ngày 26/4/2021, UBND tỉnh...

Lịch họp của Ban quản lý KCN

cms-publish-date 10/09/2020 | 03:52 PM  | cms-view-count: 133232
  LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP (TUẦN THỨ 17, TỪ NGÀY 26/4 - 30/4/2021)   Ngày Thời gian Nội dung ...

Triển khai Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021

cms-publish-date 23/04/2021 | 02:33 PM  | cms-view-count: 3204
Với mục tiêu tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện CCHC của cán bộ quản lý các cấp; cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực...

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và hoạt động công vụ

cms-publish-date 23/04/2021 | 01:53 PM  | cms-view-count: 2924
Thực hiện Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc kiện toàn Tổ công tác kiểm tra công vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Theo đó, đã giao một số...

Về việc triển khai "VssID - BHXH số" trên điện thoại thông minh

cms-publish-date 19/04/2021 | 11:06 AM  | cms-view-count: 55950
Ngày 12 tháng 4 năm 2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 376/BHXH-QLT, Về việc triển khai "VssID - BHXH số" trên điện thoại thông minh. Chi tiết file đính kèm

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng

cms-publish-date 19/04/2021 | 10:40 AM  | cms-view-count: 4173
Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/ĐUK ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Kế hoạch số 76-KH/CB ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Chi bộ, trong 02 ngày 15 và 16 tháng...

Báo cáo tiếp công dân tháng 4 năm 2021

cms-publish-date 14/04/2021 | 09:18 AM  | cms-view-count: 4869
Thực  hiện các quy định về tiếp công dân và chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Văn bản số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2019. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo kết...

Về việc thự hiện chế độ báo cáo về hoạt động đầu tư tại KCN

cms-publish-date 12/04/2021 | 03:30 PM  | cms-view-count: 36631
Ngày 12/4/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Công văn số 287/BQLKCN-NVTH về việc thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động đầu tư tại khu công nghiệp. Để phục vụ cho việc theo dõi, đánh...

Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động

cms-publish-date 02/04/2021 | 08:47 AM  | cms-view-count: 16957
Ngày 27 tháng 5 năm 2021, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 ban hành Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi...

Lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2021

cms-publish-date 26/03/2021 | 03:30 PM  | cms-view-count: 11172
Chi tiết file đính kèm