Chỉ đạo điều hành

Lịch họp của Ban quản lý KCN

cms-publish-date 10/09/2020 | 15:52 PM  | cms-view-count: 220250
  LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP (TUẦN THỨ 48, TỪ NGÀY 29/11 - 03/12/2021)   Ngày Thời gian Nội dung ...

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng và truyền thông về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR

cms-publish-date 25/11/2021 | 03:43 PM  | cms-view-count: 194
I. TƯ LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ ỨNG DỤNG PC-COVID VÀ QUÉT MÃ QR 1. Tư liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn):  ...

Báo cáo tiếp công dân tháng 11 năm 2021

cms-publish-date 15/11/2021 | 02:53 PM  | cms-view-count: 888
Báo cáo tiếp công dân tháng 11/2021. File đính kèm

Thông báo Chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy chế biến các sản phẩm từ gấc

cms-publish-date 10/11/2021 | 07:44 AM  | cms-view-count: 1737
Ngày 25/10/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BQLKCN Chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy chế biến các sản phẩm từ gấc của Công ty TNHH SX-TM-DV Gấc Tây...

Triển khai Nghị định số 92/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

cms-publish-date 04/11/2021 | 03:10 PM  | cms-view-count: 3005
Ngày 27 tháng 10 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ...

Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2021

cms-publish-date 01/11/2021 | 01:33 PM  | cms-view-count: 3500
Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2021  File kèm theo

Thông báo tuyển dụng công chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông năm 2021

cms-publish-date 27/10/2021 | 08:05 AM  | cms-view-count: 4768
Thông báo tuyển dụng công chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông năm 2021.  Chi tiết thông báo 1069/TB-BQLKCN kèm theo Chi tiết thông báo số 75/TB-UBND kèm theo

Báo cáo tiếp công dân tháng 10 năm 2021

cms-publish-date 14/10/2021 | 10:21 AM  | cms-view-count: 8669

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ 5 (mở rộng)

cms-publish-date 08/10/2021 | 07:14 PM  | cms-view-count: 10404
Vào sáng ngày 08/7/2021, Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ 5 (mở rộng). Thành...

Hưởng ứng “Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy” tháng 10/2021, và “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” 04/10/2021

cms-publish-date 06/10/2021 | 08:41 AM  | cms-view-count: 11204
Ngày 04/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 53/LCT ban hành Pháp lệnh việc quy định Quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy. Đây là văn bản quan trọng đầu tiên, là...

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

cms-publish-date 06/10/2021 | 08:36 AM  | cms-view-count: 13128
Ngày 1/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch...

Hướng dẫn xét nghiệm, cách ly phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đối với người di chuyển giữa các vùng nguy cơ

cms-publish-date 05/10/2021 | 03:04 PM  | cms-view-count: 11815
Ngày 04/10/2021, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 5692/UBND-KGVX hướng dẫn việc xét nghiệm, cách ly phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đối với người di chuyển giữa các vùng...

Triển khai hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các doanh nghiệp khu công nghiệp

cms-publish-date 04/10/2021 | 09:26 AM  | cms-view-count: 11817
Ngày 04/10/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã ban hành Văn bản số 987/BQLKCN-VP về việc triển khai hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021 và Công văn số...

Triển khai Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

cms-publish-date 01/10/2021 | 09:43 AM  | cms-view-count: 13608
Ngày 25/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Theo đó, các mức hộ trợ...

Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2021

cms-publish-date 29/09/2021 | 10:19 AM  | cms-view-count: 12347
Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2021 File đính kèm

Triển khai đồng bộ các nền tảng công nghệ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

cms-publish-date 28/09/2021 | 08:22 AM  | cms-view-count: 12181
Ngày 17/9/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 653/KH-UBND, Triển khai đồng bộ các nền tảng công nghệ phòng, chống dịch Covid trên địa bàn tỉnh Đắk Nông". Trong đó đề ra những nội dung quan...

Triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19

cms-publish-date 16/09/2021 | 03:57 PM  | cms-view-count: 18555
Ngày 09 tháng 9 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 09/9/2021. ...

Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ

cms-publish-date 16/09/2021 | 02:44 PM  | cms-view-count: 18960
Ngày 07 tháng 7 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg  quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn...

Báo cáo tiếp công dân tháng năm 2021

cms-publish-date 13/09/2021 | 10:12 AM  | cms-view-count: 17761
Báo cáo tiếp công dân tháng 9 năm 2021 File kèm theo

Triển khai Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

cms-publish-date 07/09/2021 | 08:06 AM  | cms-view-count: 23540
Ngày 26/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định có 6 Chương, 35...