Chỉ đạo điều hành

Lịch họp của Ban quản lý KCN

cms-publish-date 10/09/2020 | 15:52 PM  | cms-view-count: 202331
  LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP (TUẦN THỨ 42, TỪ NGÀY 18/10 - 22/10/2021)   Ngày Thời gian Nội dung ...

Báo cáo tiếp công dân tháng 10 năm 2021

cms-publish-date 14/10/2021 | 10:21 AM  | cms-view-count: 41

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ 5 (mở rộng)

cms-publish-date 08/10/2021 | 07:14 PM  | cms-view-count: 344
Vào sáng ngày 08/7/2021, Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ 5 (mở rộng). Thành...

Hưởng ứng “Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy” tháng 10/2021, và “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” 04/10/2021

cms-publish-date 06/10/2021 | 08:41 AM  | cms-view-count: 590
Ngày 04/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 53/LCT ban hành Pháp lệnh việc quy định Quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy. Đây là văn bản quan trọng đầu tiên, là...

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

cms-publish-date 06/10/2021 | 08:36 AM  | cms-view-count: 960
Ngày 1/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch...

Hướng dẫn xét nghiệm, cách ly phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đối với người di chuyển giữa các vùng nguy cơ

cms-publish-date 05/10/2021 | 03:04 PM  | cms-view-count: 760
Ngày 04/10/2021, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 5692/UBND-KGVX hướng dẫn việc xét nghiệm, cách ly phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đối với người di chuyển giữa các vùng...

Triển khai hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các doanh nghiệp khu công nghiệp

cms-publish-date 04/10/2021 | 09:26 AM  | cms-view-count: 959
Ngày 04/10/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã ban hành Văn bản số 987/BQLKCN-VP về việc triển khai hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021 và Công văn số...

Triển khai Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

cms-publish-date 01/10/2021 | 09:43 AM  | cms-view-count: 1516
Ngày 25/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Theo đó, các mức hộ trợ...

Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2021

cms-publish-date 29/09/2021 | 10:19 AM  | cms-view-count: 1269
Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2021 File đính kèm

Triển khai đồng bộ các nền tảng công nghệ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

cms-publish-date 28/09/2021 | 08:22 AM  | cms-view-count: 1292
Ngày 17/9/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 653/KH-UBND, Triển khai đồng bộ các nền tảng công nghệ phòng, chống dịch Covid trên địa bàn tỉnh Đắk Nông". Trong đó đề ra những nội dung quan...

Triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19

cms-publish-date 16/09/2021 | 03:57 PM  | cms-view-count: 3593
Ngày 09 tháng 9 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 09/9/2021. ...

Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ

cms-publish-date 16/09/2021 | 02:44 PM  | cms-view-count: 3647
Ngày 07 tháng 7 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg  quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn...

Báo cáo tiếp công dân tháng năm 2021

cms-publish-date 13/09/2021 | 10:12 AM  | cms-view-count: 3633
Báo cáo tiếp công dân tháng 9 năm 2021 File kèm theo

Triển khai Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

cms-publish-date 07/09/2021 | 08:06 AM  | cms-view-count: 6282
Ngày 26/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định có 6 Chương, 35...

Lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2021

cms-publish-date 07/09/2021 | 08:03 AM  | cms-view-count: 5197
Lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2021. Chi tiết file đính kèm

Báo cáo phòng, chống tham nhũng năm 2020

cms-publish-date 30/08/2021 | 03:53 PM  | cms-view-count: 8549
Báo cáo phòng, chống tham nhũng năm 2020 File kèm theo

Triển khai Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ trẻ em, giáo viên mầm non tại cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 30/08/2021 | 03:48 PM  | cms-view-count: 9445
Ngày 20/8/2021, tại kỳ họp thứ 2, Khoá IV, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông đã Quyết nghị thông qua "Quy định mức hỗ trợ trẻ em, giáo viên mầm non tại cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở địa...

Kế hoạch cải cách hành chính của Ban Quản lý các khu công nghiệp, giai đoạn 2021 – 2025

cms-publish-date 30/08/2021 | 03:39 PM  | cms-view-count: 8141
Ngày 26/8/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ban hành Kế hoạch số 849/KH-BQLKCN Về cải cách hành chính của Ban Quản lý các khu công nghiệp, giai đoạn 2021 – 2025. Mục tiêu: Thực...

Banner tuyên truyền đại hội đảng các cấp

cms-publish-date 02/06/2020 | 04:38 PM  | cms-view-count: 1106555

Quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 16/08/2021 | 02:44 PM  | cms-view-count: 13708
Ngày 06/8/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 532/KH-UBND, Quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Với mục tiêu tổng quát: Tăng cường công tác quản lý chất lượng...