Chỉ đạo điều hành

Banner tuyên truyền đại hội đảng các cấp

cms-publish-date 02/06/2020 | 16:38 PM  | cms-view-count: 1246529

Triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022, của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

cms-publish-date 18/01/2022 | 08:21 AM  | cms-view-count: 45
Ngày 10/01/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày...

Triển khai Nghị định số 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường

cms-publish-date 17/01/2022 | 03:14 PM  | cms-view-count: 65
Ngày 10/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2022. Kể từ ngày Nghị...

Báo cáo tiếp công dân tháng 01 năm 2022

cms-publish-date 17/01/2022 | 08:23 AM  | cms-view-count: 36
Báo cáo tiếp công dân tháng 01 năm 2022 File đính kèm

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng "Báo cháy 114"

cms-publish-date 13/01/2022 | 01:43 PM  | cms-view-count: 188
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Báo cháy 114  File hướng dẫn kèm theo

Lịch họp của Ban quản lý KCN

cms-publish-date 10/09/2020 | 03:52 PM  | cms-view-count: 238229
  LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP (TUẦN THỨ 02, TỪ NGÀY 10 - 14/01/2022)   Ngày Thời gian Nội dung ...

Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2022

cms-publish-date 03/01/2022 | 09:07 AM  | cms-view-count: 938
Lịch tiếp công dân tháng 01/2022 File đính kèm

Danh mục dự án kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài vào KCN trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 16/12/2021 | 10:34 AM  | cms-view-count: 4532
Ngày 01/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 – 2025 kèm theo Quyết định số 1831/QĐ-TTg.  Danh mục dự án kêu gọi nhà đầu...

Danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2020 - 2025

cms-publish-date 16/12/2021 | 08:46 AM  | cms-view-count: 3886
Danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2020 - 2025 Ngày 18/11/2020, UBND tỉnh Đắk Nông  ban hành Danh mục các dự án kêu gọi, thu...

Báo cáo tiếp công dân tháng 12 năm 2021

cms-publish-date 16/12/2021 | 07:53 AM  | cms-view-count: 3982
Báo cáo tiếp công dân tháng 12 năm 2021  File đính kèm

Báo cáo cải cách hành chính năm 2021

cms-publish-date 10/12/2021 | 02:39 PM  | cms-view-count: 5548
File đính kèm

Danh sách các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất tại khu công nghiệp Tâm Thắng

cms-publish-date 10/12/2021 | 10:52 AM  | cms-view-count: 5524
Danh sách các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ  sử dụng đất tại khu công nghiệp Tâm Thắng

Thông báo danh mục tài liệu ôn thi tuyển công chức năm 2021

cms-publish-date 10/12/2021 | 10:18 AM  | cms-view-count: 5286
File đính kèm

Cơ cấu tổ chức

cms-publish-date 02/06/2020 | 03:15 PM  | cms-view-count: 7599
CƠ CẤU TỔ CHỨC   I. LÃNH ĐẠO BAN 1. Trưởng Ban Họ và tên: Phạm Đình Tuấn Chức vụ: Trưởng Ban     Số điện thoại: 0903519888 Nhiệm vụ:  a) Chủ tại khoản...

Về việc lấy ý kiến dự án KCN Nhân Cơ 2

cms-publish-date 06/12/2021 | 03:30 PM  | cms-view-count: 6043
Hồ sơ lấy ý kiến dự án KCN Nhân Cơ kèm theo 1. Hồ sơ pháp lý 2. Báo cáo Nghiên cứu khả thi  Bản vẽ kèm theo 3. Rà phá bom mìn 4. Đánh giá...

Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 126/NQ-CP và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ

cms-publish-date 06/12/2021 | 08:09 AM  | cms-view-count: 6330
Ngày 30/11/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ban hành Văn bản số 1229/BQLKCN-NVTH về việc triển khai thực hiện Nghị Quyết số 126/NQ-CP và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của...

Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2021

cms-publish-date 06/12/2021 | 08:06 AM  | cms-view-count: 5812
Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2021 file đính kèm

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng và truyền thông về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR

cms-publish-date 25/11/2021 | 03:43 PM  | cms-view-count: 10430
I. TƯ LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ ỨNG DỤNG PC-COVID VÀ QUÉT MÃ QR 1. Tư liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn):  ...

Báo cáo tiếp công dân tháng 11 năm 2021

cms-publish-date 15/11/2021 | 02:53 PM  | cms-view-count: 12886
Báo cáo tiếp công dân tháng 11/2021. File đính kèm

Thông báo Chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy chế biến các sản phẩm từ gấc

cms-publish-date 10/11/2021 | 07:44 AM  | cms-view-count: 15853
Ngày 25/10/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BQLKCN Chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy chế biến các sản phẩm từ gấc của Công ty TNHH SX-TM-DV Gấc Tây...