Chỉ đạo điều hành

Lịch họp của Ban quản lý KCN
cms-publish-date 10/09/2020 | 03:52  | cms-view-count: 238232

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

(TUẦN THỨ 02, TỪ NGÀY 10 - 14/01/2022)

 

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì/Tham dự

Địa điểm

Thứ Hai

10/01/2022

8:00

 

 

 

13:30

 

 

 

Thứ Ba

11/01/2022

7:30

 

 

 

14:00

 

 

 

 

Thứ Tư

12/01/2022

8:00

 

 

 

 

14:00

 

 

 

 

Thứ Năm

13/01/2022

8:00

Tham dự họp về việc đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham dự: Đ/c Hoàng

 

Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư

14:00

 

 

 

 

Thứ Sáu

14/01/2022

8:00

 

 

 

 

 

13:30