Chỉ đạo điều hành

Lịch họp của Ban quản lý KCN
cms-publish-date 10/09/2020 | 03:52  | cms-view-count: 220591

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

(TUẦN THỨ 48, TỪ NGÀY 29/11 - 03/12/2021)

 

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì/Tham dự

Địa điểm

Thứ Hai

29/11/2021

7:30

 

 

 

13:30

về việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa IV

Chủ trì: Hội đồng nhân dân tỉnh Tham dự: Đ/c Hoàng

Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

Thứ Ba

30/11/2021

8:00

 

 

 

13:30

 

 

 

 

Thứ Tư

01/12/2021

8:00

 

 

 

 

14:00

 

 

 

 

Thứ Năm

02/12/2021

8:00

 

 

 

 

14:00

 

 

 

 

Thứ Sáu

03/12/2021

8:00

 

 

 

 

 

13:30