Chỉ đạo điều hành

Lịch họp của Ban quản lý KCN
cms-publish-date 10/09/2020 | 03:52  | cms-view-count: 167648

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

(TUẦN THỨ 27, TỪ NGÀY 05/7 - 09/7/2021)

 

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì/Tham dự

Địa điểm

Thứ Hai

05/7/2021

7:30

 

 

 

14:00

 

 

 

Thứ Ba

06/7/2021

8:00

 

 

 

13:30

 

 

 

 

Thứ Tư

07/7/2021

8:00

 

 

 

 

13:30

 

 

 

Thứ Năm

08/7/2021

8:00

Tham dự Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh với các huyện về đánh giá tình hình KT-CH 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Chủ trì: UBND tỉnh

Tham dự: Đ/c Hoàng

UBND tỉnh

14:00

Phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2021

Chủ trì: UBND tỉnh

Tham dự: Đ/c Hoàng

UBND tỉnh

Thứ Sáu

09/7/2021

8:00

 

 

 

 

 

13:30