Chỉ đạo điều hành

Công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
cms-publish-date 30/07/2021 | 02:54  | cms-view-count: 19433

Ngày 29/7/2021, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1122/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Chi tiết Quyết định kèm theo