Chỉ đạo điều hành

Về việc triển khai phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người và nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão
cms-publish-date 16/07/2021 | 03:01  | cms-view-count: 14507

Ngày 09/7/2021 UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3572/UBND-KTN Về việc triển khai phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người và nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão.

Chi tiết Công văn kèm theo