Chuyên mục cải cách hành chính

Sửa đổi bổ sung thủ tục hành chính
Ngày đăng 12/03/2024 | 10:15  | View count: 1041

sửa đổi bổ sung lĩnh vực hoạt động Xây dựng và lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp

Ngày 05/3/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 223/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động Xây dựng và lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông gồm 13 thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung thay thế.

Tải Quyết định 223 tại đây!

BBT