Quy trình đầu tư vào khu công nghiệp

Danh sách các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất tại khu công nghiệp Tâm Thắng
Ngày đăng 10/12/2021 | 10:52  | View count: 34156

Danh sách các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ  sử dụng đất tại khu công nghiệp Tâm Thắng