Quy trình đầu tư vào khu công nghiệp

Cuộc thi Khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lần II năm 2021
Ngày đăng 27/04/2021 | 09:51  | View count: 146054

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025; Ngày 26/4/2021, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 311/KH-UBND về tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ II năm 2021,

1. Mục đích
- Thúc đẩy tinh thần kinh doanh, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi sự kinh doanh, góp phần tăng số lượng doanh nghiệp thành lập, hoạt động hiệu quả, có khả năng tăng trưởng nhanh và bền vững sau khi thành lập.
- Đáp ứng nhu cầu khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, nhất là của Đoàn viên, thanh niên; Qua đó, quảng bá, nhân rộng các mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh.
- Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khởi nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng các chính sách hỗ trợ cụ thể nhằm tăng khả năng hiện thực hóa của dự án khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.
2. Yêu cầu
- Các ý tưởng, đề án dự thi đảm bảo tính khả thi, tính sáng tạo và tuân thủ các quy định của pháp luật. Cuộc thi cần thu hút đông đảo các đối tượng trong toàn tỉnh hưởng ứng, tham gia.
- Quá trình triển khai, tổ chức cuộc thi phải đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Việc chấm, đánh giá phải được tiến hành khách quan, minh bạch, khoa học và đảm bảo chất lượng. 
- Công tác phối hợp giữa các đơn vị tổ chức phải chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo, hiệu quả.

3. Nội dung cuộc thi: Các ý tưởng, đề án khởi nghiệp dự thi phải viết thành Đề án (như Mẫu đính kèm).

4. Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Ban Tổ chức Cuộc thi thông qua 02 đơn vị:

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông.
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông.

Thời gian nộp hồ sơ: tháng 5, 6, 7 năm 2021

5. Giải thưởng, cơ cấu giải thưởng:

Đối với các tác giả đoạt giải ngoài Giấy chứng nhận và hoa của Ban Tổ chức, giải thưởng dành cho các tác giả, nhóm tác giả được quy định như sau:
- 01 Giải nhất: 10 triệu đồng/giải và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (không kèm theo tiền).
- 02 Giải nhì: 08 triệu đồng/giải và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (không kèm theo tiền). 
- 03 Giải ba: 05 triệu đồng/giải và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (không kèm theo tiền).
- 05 Giải khuyến khích: 03 triệu đồng/giải.
Ngoài ra, các tác giả, nhóm tác giả nằm trong tuổi Đoàn và các tác giả, nhóm tác giả là nữ có ý tưởng, đề án tham gia đạt giải sẽ được Ban Tổ chức chọn lọc đề nghị tặng Bằng khen của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để động viên, khích lệ. 

Chi tiết Kế hoạch số 311/KH-UBND kèm theo