Quy trình đầu tư vào khu công nghiệp

LỄ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ Dự án: NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÀ PHÊ HÒA TAN CHẤT LƯỢNG CAO

Ngày đăng 31/05/2022 | 15:38 PM  | View count: 2103
Sáng ngày 27/5/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy sản xuất cà phê hòa tan chất lượng cao tại khu công nghiệp Tâm...

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ khu công nghiệp Tâm Thắng

Ngày đăng 18/05/2022 | 10:20 AM  | View count: 2430
Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 28 của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch và các quy định khác có liên quan, đồng thời để phù hợp với công tác thu hút đầu...

Quy trình đầu tư vào khu công nghiệp Tâm Thắng

Ngày đăng 24/09/2020 | 10:34 AM  | View count: 29788
Quy trình đầu tư vào khu công nghiệp Tâm Thắng (file kèm theo)