Nội quy tiếp công dân tại trụ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

cms-publish-date 04/06/2020 | 14:05 PM  | cms-view-count: 21987
Nội quy này nhằm cụ thể hoá việc tổ chức tiếp công dân của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông và bảo đảm yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trong...