Lịch tiếp công dân

Triển khai thực hiện phòng chống dịch Covid - 19 đối với người nhập cảnh
Ngày đăng 22/03/2022 | 15:58  | View count: 8859

Triển khai thực hiện phòng chống dịch Covid - 19 đối với người nhập cảnh. 

Công văn 1290/UBND-KGVX File đính kèm 

Công văn 1287/UBND-NGV File đính kem